Historisch nieuws

Provinciale Geldersche en Nijmeegse Courant - 07-12-1932

 Weder een autobus omgeslagen. Gistermiddag omstreeks 5 uur reed een autobus van den dienst Heerjansdam-Groote Markt, eigendom van F. Dirkzwager, te Heerjansdam en bestuurd door den 28-jarigen J. de J., in de Rosestraat in de richting van Hillesluis. Ter hoogte van pand 174 wilde de chauffeur uitwijken voor twee daar loopende honden, waarbij een der honden evenwel toch nog onder het rechtervoorwiel terecht kwam. Het gevolg hiervan was, dat de bus die toch al in een scheven stand stond, omsloeg en terechtkwam tegen een daar ter plaatse staanden lantaarnpaal, welke vernield werd. Van de tien inzittenden werden er vijf door de scherven der brekende ruiten verwond. Spoedig waren zij evenwel uit hun benarde positie bevrijd en door zeer snel ter plaatse zijnd personeel van den Geneeskundigen Dienst, onder toezicht van dr. S. van Dantzich, verbonden. ﷯ De 21-jarige mej. N. Van Dijk, uit Heerjansdam, bleek verwondingen aan handen en gelaat bekomen; haar drie-jarig dochtertje had eveneens wonden aan gelaat en handen. De 11-jarige J. Van Dijk, eveneens uit Heerjansdam, had een lichte verwonding aan den rechter arm gekregen, terwijl de 46-jarige schoenmaker J. Westbeek, uit Barendrecht, er met verwondingen aan hoofd en beenen was afgekomen. De 56-jarige P. Kool, van den Charloissche Lagedijk, had verder schaafwonden aan neus en gelaat, terwijl de 46-jarige mej. A. De Groot, uit de Martinus Steynstraat, zoodanig geschrokken was, dat zij door personeel van den Geneeskundigen Dienst naar huis moest worden gebracht. De andere verwonden uit de autobus begaven zich per autobus of rijtuig, na te zijn verbonden, weder naar huis. De 12-jarige A. Beverloo, van den Hillevliet, die per rijwiel achter de autobus reed, kon, na het omvallen van de bus niet snel genoeg uit de voeten komen en viel, waarbij hij een scheurwond aan de rechterknie bekwam. Hij is naar het Ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd en daar ter verpleging opgenomen. Van de autobus werden vrijwel alle ruiten vernield, terwijl het bovengedeelte zeer ernstig werd beschadigd. De overblijfselen van de bus werden met den rijdenden bok van de Jacatra-garage overeind gezet en daarna opgeborgen. Rotterdamsch Nieuwsblad 23-05-1924

Haagsche Courant 15-01-1932

VOOR HET BEHOUD DER AUTOBUS-CONCESSIES IN FRIESLAND - Naar aanleiding van de door de Kroon te nemen besluiten inzake de autobus-concessies hielden de leden der afdeeling Friesland van den Nederlandschen Bond van Autobusdienstondernemers gisteren te Leeuwarden een demonstratie-rit door de stad, waaraan 44 autobussen deelnamen. - De verzamelplaats op het Wilhelminaplein, waar de bussen haar rondrit aanvingen.

 

De Telegraaf, 22-03-1928

Schoolreis in 1958 met GADO-bus, gefilmd door H.J. Bolland    Bron:GAVA

In 1954 werd op de Markt in Arnhem een behendigheidswedstrijd voor tourwagenchauffeurs gehouden. Polygoon-Profilti maakte er destijds een journaal-item van voor tijdens het bioscoopnieuws, met commentaar van de bekende Philip Bloemendal.  (Bron: Instituut Beeld & Geluid).

Nationaal Bus Museum

Produktieweg 13

9601 MA Hoogezand

 Weder een autobus omgeslagen. Gistermiddag omstreeks 5 uur reed een autobus van den dienst Heerjansdam-Groote Markt, eigendom van F. Dirkzwager, te Heerjansdam en bestuurd door den 28-jarigen J. de J., in de Rosestraat in de richting van Hillesluis. Ter hoogte van pand 174 wilde de chauffeur uitwijken voor twee daar loopende honden, waarbij een der honden evenwel toch nog onder het rechtervoorwiel terecht kwam. Het gevolg hiervan was, dat de bus die toch al in een scheven stand stond, omsloeg en terechtkwam tegen een daar ter plaatse staanden lantaarnpaal, welke vernield werd. Van de tien inzittenden werden er vijf door de scherven der brekende ruiten verwond. Spoedig waren zij evenwel uit hun benarde positie bevrijd en door zeer snel ter plaatse zijnd personeel van den Geneeskundigen Dienst, onder toezicht van dr. S. van Dantzich, verbonden. ﷯ De 21-jarige mej. N. Van Dijk, uit Heerjansdam, bleek verwondingen aan handen en gelaat bekomen; haar drie-jarig dochtertje had eveneens wonden aan gelaat en handen. De 11-jarige J. Van Dijk, eveneens uit Heerjansdam, had een lichte verwonding aan den rechter arm gekregen, terwijl de 46-jarige schoenmaker J. Westbeek, uit Barendrecht, er met verwondingen aan hoofd en beenen was afgekomen. De 56-jarige P. Kool, van den Charloissche Lagedijk, had verder schaafwonden aan neus en gelaat, terwijl de 46-jarige mej. A. De Groot, uit de Martinus Steynstraat, zoodanig geschrokken was, dat zij door personeel van den Geneeskundigen Dienst naar huis moest worden gebracht. De andere verwonden uit de autobus begaven zich per autobus of rijtuig, na te zijn verbonden, weder naar huis. De 12-jarige A. Beverloo, van den Hillevliet, die per rijwiel achter de autobus reed, kon, na het omvallen van de bus niet snel genoeg uit de voeten komen en viel, waarbij hij een scheurwond aan de rechterknie bekwam. Hij is naar het Ziekenhuis aan den Coolsingel vervoerd en daar ter verpleging opgenomen. Van de autobus werden vrijwel alle ruiten vernield, terwijl het bovengedeelte zeer ernstig werd beschadigd. De overblijfselen van de bus werden met den rijdenden bok van de Jacatra-garage overeind gezet en daarna opgeborgen. Rotterdamsch Nieuwsblad 23-05-1924